Щодо обов’язку громадян, які отримували доходи за межами України

Так, відповідно до пп.162.1.1 п.162.1 ст.162 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи – резиденти, які отримують іноземні доходи.

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податкових зобов’язань з іноземних доходів, є платник податку (пп. “б” п.171.2 ст.171 ПКУ).

Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється п. 170.11   ст. 170  ПКУ.

Сума отриманих іноземних доходів включається до загального річного оподатковуваного доходу платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб (18 відсотків) та військовим збором (1,5 відсотка).

При цьому, відповідно до п.164.4 ст.164 ПКУ, під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації (пп.170.11.2  п.170.11 ст.170 ПКУ).

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п.13.5 ст.13 ПКУ).

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним  податку  в  іноземній  юрисдикції, оформлених  відповідно  до  ст.13  ПКУ, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену  ПКУ та іншими законами.

Фізичні особи, які мають право на звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі, передбаченого відповідними міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, або на відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної  держави  згідно  з  цими  міжнародними  договорами,  отримують в органах ДФС довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, затверджену наказом ДПА України від 12.04.2002 № 173.

Дана довідка підтверджує, що особа, яка її отримала, є платником податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною і країною, в яку вона подається, тому така особа, у разі отримання доходів з джерел за межами України, зобов’язана оподаткувати іноземні доходи в Україні.

Східне управління ГУ ДФС у Харківській області

Залишити відповідь