Промислове виробництво Харківської області у 2018 році

У 2018 р. порівняно із 2017 р. індекс промислової продукції по Харківській області становив 101,9%. На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску продукції збільшився на 12,5%; добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 7,4%; переробної промисловості зменшився на 1,1%.

Найбільший приріст виробництва промислової продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 20,3%. У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності приріст склав 14,0%; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 5,6%; у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 1,2%.

Зменшення випуску промислової продукції спостерігалось у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення на 21,3%; у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 14,0%; у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 7,2%; у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,6%; у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 3,7%.

Прес-служба ГУС у Харківській області

Залишити відповідь